ห้องป้องกันรังสีเอ็กซเรย์

เราไม่เพียงให้บริการออกแบบและก่อสร้างห้อง X-ray แต่เรายัง มุ่งมั่น“ สร้างห้อง X-ray ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน“ โดยการ

  • ใช้วัสดุกันรังสี x-ray ที่ได้มาตรฐานระดับสูง
  • มีการตรวจสอบงานก่อสร้างห้องเอ็กซเรย์ ก่อนส่งมอบลูกค้า
  • ก่อสร้างห้องเอ็กซเรย์โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน
  • ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ห้องเอกซเรย์ ทันตกรรม

ห้องเอกซเรย์กระดูก

ห้องเอกซเรย์ เต้านม

ห้องเอกซเรย์ หลอดเลือด

ห้อง CT SCAN

ห้อง Cath Lab

ห้อง PET CT Scan

ห้อง LINAC

ห้องผสมยา รังสีรักษา

ห้อง ให้สารรักษามะเร็ง

ห้องเอกซเรย์ ยิงสลายนิ่ว

ห้องผ่าตัด สมอง

ห้องผ่าตัด ตา

ห้องผ่าตัด เส้นเลือดหัวใจ

ห้องผ่าตัด SPIN

ภาพสินค้าและการติดตั้ง

ผลทดสอบการป้องกันรังสีเอกซเรย์ ขอแผ่นตะกั่ว