#15004 Maxx Safe

Mobile Barrier
Mobile radiation protective shield provides mobile
X-ray protection in any location where radiation protection is currently absent or lacks flexibility, leaving your safety at risk and disrupting your work routine.

#15004 Maxx Safe

อีกหนึ่ง High technology (ฉากปรับระดับสำหรับห้องผ่าตัด)
ในการป้องกันรังสีเอกซเรย์ เฉพาะส่วนฉากทรงครึ่งวงกลม ที่มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ 360° องศา ปรับระดับ ขึ้น – ลง ด้วยระบบ Autometic สำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ ได้ถึง 50ชั่วโมง (+-) สามารถชาร์จไฟเพิ่มได้

ฉาก Maxx Safe (ฉากปรับระดับสำหรับห้องผ่าตัด)
มีขนาดเหมาะสมในการใช้งาน มาพร้อมล้อ 4 ล้อ ที่ได้มาตรฐานพร้อมเบรก

วัสดุป้องกันรังสีเอกซเรย์เป็นชนิด แบบเบาทำให้เข็นได้อย่างคล่องตัว ช่วยเสริมให้การทำงานในห้องผ่าตัด เป็นไปอย่างปลอดภัยและสบายใจต่อแพทย์ผู้ใช้งาน

วัสดุป้องกันรังสีเป็นชนิด แบบเบาทำให้เข็นได้อย่างคล่องตัว ช่วยเสริมให้การทำงานในห้องผ่าตัด เป็นไปอย่างปลอดภัยและสบายใจต่อแพทย์ผู้ใช้งาน