แผ่นตะกั่ว Medical Grade สำหรับป้องกันรังสีเอกซเรย์

ยี่ห้อ : FUTURE-XRAY ฟิวเจอร์ เอกซเรย์
สินค้า : แผ่นตะกั่ว Medical Grade สำหรับป้องกันรังสีเอกซเรย์
แผ่นตะกั่ว : 0.6 mm ขนาด 100 x 200 ซม. Lead Equivalent 0.6mm Pb.
แผ่นตะกั่ว : 1.0 mm ขนาด 100 x 200 ซม. Lead Equivalent 1.0mm Pb.
แผ่นตะกั่ว : 1.5 mm ขนาด 100 x 200 ซม. Lead Equivalent 1.5mm Pb.
แผ่นตะกั่ว : 2.0 mm ขนาด 100 x 200 ซม. Lead Equivalent 2.0mm Pb.
แผ่นตะกั่ว : 2.5 mm ขนาด 100 x 200 ซม. Lead Equivalent 2.5mm Pb.
แผ่นตะกั่ว : 3.0 mm ขนาด 100 x 200 ซม. Lead Equivalent 3.0mm Pb.

แผ่นตะกั่ว บริสุทธิ 99.99% มีความสามารถในการป้องกันรังสีเอกซเรย์ ออกจากสถานที่ใช้งาน แผ่นตะกั่วที่นำมาใช้ต้องได้มาตรฐาน
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด ได้ใบรับบรองจาก กรมวิทยาศาสตรการแพทย์ประเทศไทย

1. ลักษณะการใช้งาน

1. ใช้สำหรับ ใส่ในบานประตูห้องเอกซเรย์ / ห้อง CATH LAB และห้องผ่าตัด ชนิด Hybrid
2. ใช้สำหรับกรุในผนังห้องเอกซเรย์ / ห้อง CATH LAB และห้องผ่าตัด ชนิด Hybrid

2. การออกแบบ / การใช้งาน

1. สำหรับงานผนังกรุแผ่นตะกั่วกันรังสีเอกซเรย์ จากพื้น สูงจนถึงระยะ 2.2มม. เป็นขั้นต่ำ สามารถกรุผนังทั้ง 4 ด้าน

ข้อมูลด้านเทคนิค (Product Specifications)

1. กรรมวิธีการผลิต แผ่นตะกั่วกันรังสี เอกซเรย์ ได้มาตรฐานดังนี้
– TEST Report radiation protection from SSDL
ผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และใบรับรองว่าเป็นตะกั่ว บริสุทธ์ 99.99 % 
2. ค่าการกันรังสีเอกซเรย์ (Radiation Protection : Lead Equivalent )

ความหนาตะกั่ว  ยิงทดสอบที่ค่าพลังงาน   กันรังสีได้  หนาเทียบเท่าตะกั่วตัวสอบเทียบ TEST REPORT
1.0 mm 100 kV 99.39% 1.01mmPb 458006840
1.5 mm   150 kV 99.91% 1.5mmPb 0462012202-1
2.0mm 150 kV 99.93% 2.07mmPb 463167380
2.5mm 150  kV 99.98% 2.66mmPb 463346807
3.0mm 150 kV 99.99% 3.0mmPb 4570003851

3. การเลือกใช้งานให้เหมาะสมกันความแรงรังสี X-RAY

ความแรงค่า Kvp ความหนาตะกั่วที่เหมาะสม ตัวอย่างห้อง
ต่ำ 1.0 -1.5 มม ทันตกรรม /แมมโมแกรม / โบนเดนซิตี้
กลาง 1.5 มม X-ray ทั่วไป /กระดูก
สูง 2-3มม ห้อง CT Scan

รูปแบบการติดตั้ง