2. แผ่น Gramlock ป้องกันรังสีเอกซเรย์ ใช้งานอย่างไร

แกรมล็อค Gramlock เป็นนวัตกรรมแผ่นบอร์ดป้องกันรังสีจากประเทศ ญี่ปุ่น
ผลิตจาก วัสดุคุณภาพสูง ผ่านมาตรฐานทดสอบกรมวิทยาศาสตรการแทพย์ ว่าสมารถ ป้องกันรังสีเอกซย์ได้ดีจริงตาม ความหนาในระดับต่างๆ และตามกำลังความแรงของรังสีเอกซเรย์

Property Standard Apperance
Bulk Density BS476-4-1970 1632 kg/m2
Weight /M 2   24 kg/m2
Radiation Protection SSDL 1.0 mmPb
Attenuation Rate 2% 100 KV 98.84%

 

ข้อแนะนำในการป้องกันรังสีเอกซเรย์ สำหรับห้องต่างๆ

Equipment Required boards Note
Dentist’s X-ray, Mammogram 1 ชิ้น ต้องเช็ค ค่า Kvp ประกอบด้วยทุกครั้ง
General X-ray 2 ชิ้น
OR-Hybridge Room 2 ชิ้น
CT-Scan Room 3 ชิ้น
Angiography Room
Fluoroscopy Room
Cath Lab Room
3 ชิ้น

การใช้งานสามารถใช้งานได้ตั้งการทำผนังห้องเอกซย์ ห้องผ่าตัด และห้อง clean room ต่างๆที่ต้องการให้ห้องเป็นห้องที่กันรังสีเอกซเรย์ได้

คุณสมบัติของแผน Gramlock

  • แกรมล็อคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารตะกั่ว
  • ป้องกันรังสีเอกซเรย์ได้ดี
  • ติดตั้งง่าย
  • ทนต่อการทำลายของปลวก
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลักษณะการติดตั้งโดยทั่วไป