4. แผ่นตะกั่วมีความหนาอย่างไร และใช้งานอย่างไร

Lead sheet แผ่นตะกั่วป้องกันรังสี X-Ray

แผ่นตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
รังสีเอกซเรย์สูง ป้องกันเสียง ป้องกันการสั่นสะเทือน รับรองคุณภาพ
ด้วยใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

สำหรับความหนาตะกั่วที่เหมาะสมกับการใช้งานมีลักษณะดังนี้

แผ่นตะกั่วกัรังสี เอกซเรย์หนา (มม.) กว้าง (ซม.) ยาว (ซม.)
0.5 มม. 100 ซม. 200 ซม.
1.0 มม. 100 ซม. 200 ซม.
1.5 มม. 100 ซม. 200 ซม.
2.0 มม. 100 ซม. 200 ซม.
3.0 มม. 100 ซม. 100 ซม.
6 มม. 100 ซม. 100 ซม.
10 มม. 100 ซม. 100 ซม.

ตัวอย่างการใช้งานในห้อง X-RAY

ตัวอย่างการกรุผนังตะกั่วกับผนังปูน

ข้อควรระวังการติดตั้งแผ่นตะกั่ว