5. รางประตูบานเลื่อนสำหรับประตูเอกซเรย์สำคัญอย่างไร

รางประตูเป็นอุปกรณ์ ชิ้นสำคัญที่สุดสำหรับประตูบานเลื่อนห้องเอกซเรย์ก็ว่าได้ ถ้าเราคำนวณหรือเลือกใช้ รางประตูที่มีลักษณะพอดีกับน้ำหนักบานจะเจอปัญหาว่า ประตูหนักทันที ใช่แน่นอนที่สุดนั่นเป็นปัญหาของผู้ใช้งานที่บางครั้ง ผู้ผลิตก็ลืมคิดไป นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่เราเลือกใช้ HUGOE และ HUGOE คือ อุปกรณ์รางและล้อสำหรับประตูบานเลื่อนชนิด Heavy duty การรับน้ำหนักของประตูมากกว่า 400 กก. มีอายุการใช้งานทนทานมากกกว่า 10 ปี

องค์ประกอบต่างๆของฮิวโก้ไม่ว่าจะเป็นราง หรือ ลูกล้อ ผ่านกระบวนการทดสอบจนมั่นใจว่ารับน้ำหนักประตูป้องกันรังสีเอกซเรย์ ได้ ทุกระดับใน HUGOE 400 รุ่นเดี่ยว เพราะรับน้ำหนักได้ มากถึง 400 กก.