ประตูป้องกันรังสีเอ็กซเรย์

งานประตูป้องกันรังสีเอ็กซเรย์นับเป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อสร้างห้อง xray ไม่น้อยไปกว่า แผ่นตะกั่วกันรังสี เอ็กซเรย์และกระจกป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ งานประตูมักทำจาก วัสดุ ต่างๆชนิด แต่สำหรับ future x-ray สิ่งที่เราแนะนำคือประตูไม้กรุแผ่นตะกั่วกันรังสี เอ็กซเรย์ (ความหนา ต้องระบุจากเครื่อง X-ray ) เนื่องจาก ตะกั่ว มีน้ำหนักเยอะมาก การผลิตจากประตูไม้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบที่ต้องรับน้ำหนัก เช่น รางแขวนประตูตะกั่วหรือ บานพับประตูตะกั่วได้เป็นอย่างดี

วัสดุที่ใช้

เราใช้วัสดุสำหรับงานประตูห้องเอ็กซเรย์ ที่ได้มาตรฐานในการ ผลิต และใส่ใจการผลิตทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น

  • การขึ้นตัวบานประตู โครงสำหรับรับน้ำหนักประตูตะกั่ว เพื่อให้บานประตูมีความคงทนและสามารถรับน้ำหนักวัสดุตะกั่วกันรังสีได้
  • การปิดแผ่นตะกั่วกันรังสีทั่วทั้งบาน แบบ “ 100 % Shield 100 Check “ เพื่อให้มั่นใจว่า ประตูกันรังสีเอกซเรย์ ของ Future X –Ray จะสามารถกันรังสีได้ 100 %
  • การปิดผิวบานประตูห้องเอ็กซเรย์ ด้วยวัสดุที่ทนทาน และปลอดภัย ไม่เป็นเชื้อรา และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  • อุปกรณ์ แขวน ราง และอุปกรณ์ประกอบบานประตูห้องเอ็กซเรย์ เป็นอุปกรณ์ที่เราคัดสรรค์ผู้ผลิตแล้ว ว่า ได้มาตรฐาน ทนทาน อายุการใช้งานสูง สามารถรับน้ำหนักบานประตูในแต่ละรุ่นได้ ทนรับน้ำหนักตะกั่ว และอัตราการเปิด-ปิดห้องได้

ประตูกันรังสีเอกซเรย์บานเปิดกรุตะกั่ว กันรังสี เอ็กซเรย์

ต้องติดตั้งพร้อมวงกบและซับวงกบชนิดกันรังสีเอกซเรย์

ประตูกันรังสีเอกซเรย์บานเลื่อนกรุตะกั่วกันรังสี เอ็กซเรย์

ต้องติดตั้งพร้อม อุปกรณ์รางเลือนชนิดรับน้ำหนัก Heavy duty และอุปกรณ์บังรางประตู

ประตูกันรังสีเอกซเรย์บานเลื่อนกรุตะกั่วกันรังสีเอ็กซเรย์ ชนิด Air Tight

เป็นประตูชนิดพิเศษ ที่ต้องมีการ ลดปริมาณลม และแรงดันในห้อง

ประตูกันรังสีเอกซเรย์บานเปิด (ปิด Compact)

ประตูกันรังสีเอกซเรย์บานเปิดคู่ (ปิด comopact)

ประตูกันรังสีเอกซเรย์ไม้บานเลื่อน (ปิด compact)

ประตูกันรังสีเอกซเรย์บานเปิด (ปิด Laminate)

ประตูกันรังสีเอกซเรย์บานเปิดคู่ (ปิด Laminate)

ประตูกันรังสีเอกซเรย์ไม้บานเลื่อน (ปิด Laminate)

ประตู XRAY ใส้ CELUKALADY (ปิด compact)

ภาพสินค้าและการติดตั้ง

รพ.พระมงกุฎ

รพ. กรุงเทพ พนมเปญ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

รพ. รวมแพทย์ชัยนาท

รพ. ร้อยเอ็ด

รพ. สมิติเวช สุขุมวิท

ผลทดสอบการป้องกันรังสีเอกซเรย์ ของแผ่นตะกั่ว