ประตูป้องกันรังสีเอกซเรย์ แบบ MANUAL

1.1 ประตูป้องกันรังสีเอกซเรย์บานเปิด

1.2 ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ บานสไลด์ (บานเลื่อน)

ประตูตะกั่ว กันรังสีเอกซเรย์ หนา 2.0มม.

  • ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ ผลิตด้วยกรรมวิธี มาตรฐาน มอก.
  • ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ ภายในบาน กรุด้วย แผ่นตะกั่ว 99.99% เต็มตลอดทั้งบาน ชนิดสำหรับป้องกันรังสีเอกซเรย์
  • ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ ค่าการกันรังสีเอกซเรย์ (Radiation Protection) กรุด้วยแผ่นตะกั่วกันรังสีหนา 2มม ผ่านมาตรฐาน
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
  • ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ ปิดผิวบานด้วย HIGH PRESSURE LAMINATE หนาขั้นต่ำ 0.8 มม ชนิด Antibacterial

อุปกรณ์รางแขวนประตู

  • รางประตูชนิด Manual HUGOE รุ่น 400
  • อุปกรณ์รางและลูกล้อ HUGOE รุ่น 400 นำเข้าจากประเทศอังกฤษ แข็งแรง ทนทานรับนำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 400 กก.

ลูกค้าสามารถเลือกลักษณะประตูได้

1. ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบบานเลื่อน
2. ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบบานเปิด
3. ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบอัตโนมัติ

ลูกค้าสามารถเลือก ความหนาตะกั่วให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานได้

ห้อง X-Ray ความหนาของแผ่นกันรังสีเอ็กซ์เรย์ในบานประตู
X-Ray ทันตกรรม 1มม.
Mammogram
Bone Density
General x-ray 1.5 มม.
CT Scan 2 – 3 มม.
Fluoroscopy
Cath Lab
ห้องผ่าตัด ไฮบริด
ห้อง Intervention
ห้อง ERCP 

รูปแบบการติดตั้ง