ประตูป้องกันรังสีเอกซเรย์ แบบ อัตโนมัติ

DOOR TYPE AUTOMETIC น้ำหนัก : กก. ชนิดบาน

ชนิดบานเดี่ยว

180 – 500 กก. บานกันรังสีเอกซเรย์
บานกักอากาศ

อุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับประตูอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งาน และ ความสามารถต่างๆ อาทิ รีโมทสั้งการ, ปุ่มกดไวเลส, เซ็นต์เซอร์รูปแบบต่างๆ

อุปกรณ์ ประตูตะกั่วอัตโนมัติ ประกอบด้วย

 1. Rail Track รางสำหรับชุด Automatic แบบ Slim Type
 2. มอเตอร์ขับเคลื่อน ขนาด 100 วัตต์รับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับประตูกันรังสีเอกซเรย์ รับน้ำหนักได้มากถึง 150-200 กก
 3. Controller สำหรับ Set ระบบควบคุมการทำงาน ประตูตะกั่ว ควบคุม การเปิดปิดประตูตะกั่วด้วย ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ มีความสามารถและคุณสมบัติที่หลากหลาย เน้นความปลอดภัยของระบบ สามารถตั้งค่าคุณสมบัติการทำงานได้ เช่น ค่าความเร็ว ในการเปิดหรือ ปิด 
 4. สายพานขับเคลื่อน Timing Belt ที่มีความทนทานสูงทำให้ ยืดอายุการทำงาน ของประตูตะกั่ว เป็นสายพานคุณภาพสูงจากประเทศ อิตาลี
 5. Hanger ลูกล้อคุณภาพสูง เป็นชนิด Nylon6 ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ ถึง 200 กก. ชุดล้อแขวนบานประตูตะกั่วกันรังสีเอกซเรย์
 6. IDLE PULLEY
 7. SENSOR ตรวจจับและสั่งการ การเปิด -ปิดประตูตะกั่วกันรังสีเอกซเรย์
 8. Safety Beam ชุดป้องกันประตูหนีบ

ลูกค้าสามารถเลือกลักษณะประตูได้

 1. ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบบานเลื่อน
 2. ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบบานเปิด
 3. ประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบอัตโนมัติ

บานประตูตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ ชนิด อัตโนมัติ สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ประตูอัตโนมัติระบบสายพาน
มอเตอร์จากประเทศ เยอรมันนี ที่ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานระบบสากล

 • ประตูตะกั่วระบบบานเลื่อน อัตโนมัติ (Automatic Slide Door)
 • ประตูตะกั่วระบบบานเลื่อนซ้อน อัตโนมัติ (TELESCOPIC Slide Door)
 • ประตูตะกั่ว ระบบอัดอากาศ (Hemetic Door )

ลูกค้าสามารถเลือก ความหนาตะกั่วให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานได้

ห้อง X-Ray ความหนาของแผ่นกันรังสีเอ็กซ์เรย์ในบานประตู TAST REPORT OF SSDL
X-Ray ทันตกรรม 1มม. 458000400
Mammogram
Bone Density
General x-ray 1.5 มม. 46201022021
CT Scan 2 – 3 มม. 0463167380 (2 มม.)
Fluoroscopy 0463346807 (2.5 มม.)
Cath Lab
ห้องผ่าตัด ไฮบริด
ห้อง Intervention 04970003851 (3 มม.)
ห้อง ERCP