FUTURE XRAY : ALL ABOUT PROTECTION
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักปรมณูเพื่อสันติ

Hotline :

062-349-3034

063-270-9733

New to site?


Login

Lost password? (close)

Already have an account?


Signup

(close)
HomeUncategorizedแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการรักษา
Home แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการรักษา
28
Jan
แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการรักษา

  เมื่อท่านได้ตัดสินใจในการรักษาแล้ว ทำจิตใจให้สบาย และต้องเรียนรู้ จนเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตัวของท่าน โดยสอบถามและขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของท่าน

  การเตรียมตัวของท่านในการปฏิบัติตัวในการรักษา

  ในการเตรียมตัว แพทย์จะให้คำแนะนำที่จำเป็น มีประโยชน์ และเฉพาะเจาะจง แพทย์จะถามท่านเกี่ยวกับ

  • ยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำว่ามีอะไรบ้าง
  • ข้อมูลยาที่ท่านแพ้ หรือรับประทานไม่ได้
  • ประวัติเกี่ยวกับเลือดออก เลือดหยุดเมื่อถูกของมีคมบาด
  • สารหรือโลหะที่ท่านแพ้
  • กำหนดการ การผ่าตัด หรือทำฟันของท่าน (กรณีผู้ป่วยที่เป็นสตรีแพทย์อาจต้องการทราบสภาวะของท่านว่า กำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือมีแผนในการตั้งครรภ์)

  การเข้ารับการรักษา

  การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจของท่านจะกระทำในห้องพิเศษ ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่าห้อง “แคทแล็บ” ซึ่งคือ Cardiac Catheterization Lab ย่อว่า “Cath Lab”

  สำหรับการทำหัตถการ (การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาเลือกเส้นเลือดบริเวณขาหนีบ (Groin) หรือ ข้อมือ (Wrist) หรือแขน (Arm) เพื่อเป็นเส้นเลือดนำทางไปสู่เส้นเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงหัวใจ (Coronary Arteries) ที่มีปัญหาอยู่ ผิวหนังตรงที่เลือกทำหัตถการจะได้รับการโกนขนและทำความสะอาด บริเวณแทงเส้นจะได้รับการฉีดยาชา โดยปรกติการทำหัตถการเพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ จะใช้เวลาประมาณ 90 นาที ระหว่างการทำหัตถการ คุณอาจจะรู้สึกตัวดีหรือง่วงนอนขึ้นกับว่าคุณได้รับยานอนหลับหรือไม่

  1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้ท่อที่มีขนาดเล็กมาก และมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งจะมีบอลลูนติดอยู่เป็นอุปกรณ์นำท่อถ่างขยายหลอดเลือดเข้าไปยังบริเวณหลอดเลือดที่ตีบ
  2. เมื่อทำการฝังขดลวดขยายหลอดเลือด (Stent) หรือโครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ (Bioresorbable Vascular Scaffold) เรียบร้อยแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องทำการเอ็กซเรย์พิเศษ เพื่อประเมินผลการถ่างขยายหลอดเลือดนั้น ว่าได้ถูกขยายตามที่ต้องการ
  3. ขดลวดขยายหลอดเลือด (Stent) หรือโครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ (Bioresorbable Vascular Scaffold) เมื่อถูกฝังที่เส้นเลือดแล้ว ยาที่เคลือบไว้ก็จะค่อยๆ ละลายออกมาอย่างช้าๆ และมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบมา โดยไปรักษาซ่อมแซมเนื้อเยื่อของเส้นเลือดในบริเวณที่เป็นปัญหา
  • การฝังขดลวดขยายหลอดเลือด (Stent) ขดลวดนั้นจะอยู่อย่างถาวรตลอดไป
  • การฝังโครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ (Bioresorbable Vascular Scaffold) ยาจะค่อยๆ ละลาย และโครงค้ำยันจะสลายตัวภายใน 2-3 ปี นับจากการทำหัตถการ

  โดยทั่วไป ท่านควรทำตัวสบายๆ ในระหว่างการทำหัตถการ ท่านอาจจะมีอาการอึดอัดและเจ็บที่บริเวณหน้าอกในระหว่างที่มีการขยายตัวของบอลลูนท่านอาจบอกแพทย์หรือพยาบาลได้ แต่อย่างไรก็ตามอาการอึดอัดและเจ็บที่บริเวณหน้าอกจะหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อนำบอลลูนออก หรือการรักษาเสร็จสิ้น

  หลังการทำหัตถการ (การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ)

  คนไข้ส่วนใหญ่จะพักฟื้นที่โรงพยาบาล 1-2 คืน ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลท่านควรที่จะทบทวนจนแน่ใจว่าท่านเข้าใจ “คำแนะนำของแพทย์” อย่างชัดเจน เกี่ยวกับยาที่จำเป็นต้องใช้ และแนวทางการปฏิบัติตัวในระยะพักฟื้นและช่วงการติดตามผลการรักษา


   Related Posts
   Leave A Comment

   Leave A Comment